WWW – Projectmanagement

WWW – Projectmanagement

Onder WWW verstaan wij bij Wizard niet alleen het wereld-wijde-web, maar het staat ook voor de Wizard-Werk-Wijze. Onze WWW is verbazend eenvoudig, maar daarom niet minder effectief. In dit artikel alles over projectmanagement.             Er wordt binnen organisaties al gauw gesproken over een project. Maar wat is een project nu eigenlijk? Een project is een tijdelijke organisatie, samengesteld uit verschillende in- of externe professionals, die een duidelijk omschreven opdracht met een vastgesteld einddoel hebben en dat dienen te bereiken in een vooraf (relatief korte) gestelde termijn binnen een bepaald budget. Simpel gezegd komt het neer op: wie doet wanneer wat en met welke middelen? Dat blijkt in de praktijk toch vaak erg lastig te zijn. Projectmanagement is communiceren en vooral pro-actief zijn. Vooraf bedenken wat er fout zou kunnen gaan en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de consequenties daarvan tot een minimum te beperken voor opdrachtgever. Wizard krijgt wel eens te horen dat het relatief lang duurt voordat er gestart wordt met de uitvoering van de werkzaamheden. Dat klopt. Er wordt in de aanloop naar de uitvoering veel tijd besteed aan het uitwerken van het gehele project. Dat begint bij Wizard al bij het uitwerken van een offerte. We komen, soms meer dan eens, op locatie. Nemen alles door, stellen gerichte vragen en werken alles uit. De prijs die wordt afgegeven is de prijs waarbinnen opdracht uitgevoerd moet worden. Zaken die kunnen leiden tot meerwerk of een wijziging in de initiële opdracht, brengt Wizard vooraf onder de aandacht van opdrachtgever. Wat Wizard betreft kan er alleen sprake zijn van meerwerk als de scope...