31220 – Fiber to the Home (FttH) monteur bovengronds

Alle aspecten voor het maken van een FttH- of FttO-aansluiting worden bij deze cursus behandeld, alsmede het gebruik en de werking van actuele gereedschappen, apparatuur en materialen. De theoretische kennis wordt in het practicum geoefend. Er worden diverse typen huisaansluitingen gemaakt met materialen van verschillende leveranciers, zoals deze nu in de nieuwe netwerken worden aangesloten. Op de laatste dag van de cursus is men in staat geheel zelfstandig aansluitingen te maken wat getoetst wordt middels een theorie- en praktijkexamen.

Wilt u meer informatie over de inhoud van de training of van het certificeringsinstituut ga dan naar KLICT.

Behaald certificaat:

FTTH Bovengronds