31223 – Lassen glasvezel infrastructuren AP/DP/SECT

Uitbreiding en verdieping van de basisvaardigheden naar laswerkzaamheden in de glasvezelinfrastructuur. De werkzaamheden richten zich op boven- en ondergronds laswerk in wijkkasten, distributiepunten en AreaPops.

In deze cursus wordt met gebruik van actuele apparatuur het lassen van glasvezelverbindingen in FttH, Telecom- en CATV-netwerken behandeld. Zowel het maken van de glasvezel verbinding, als het gebruik van apparatuur en materialen komen aan bod. De deelnemer dient met de gangbare producten, zoals Las/Patch Panelen (ODF), ondergrondse closures en bovengrondse wijkkasten, verbindingen te realiseren volgens een vezelplan. Er wordt aandacht besteed aan het juist verwerken van meervoudige loose tube kabels met de juiste gereedschappen, het correct invoeren in closures, het aankronen van de tubes en het correct reinigen van primair gecoate vezels.

Wilt u meer informatie over de inhoud van de training of van het certificeringsinstituut ga dan naar KLICT.

Behaald certificaat:

Lassen Glasvezel Infra AP-DP