Cable porn; de kunst van bekabelen.

Cable porn; de kunst van bekabelen.

Het is even schrikken als je van iemand uit Nederland een mededeling krijgt dat je op TV bent bij RTL Z bij het onderwerp ‘cable porn’. Op TV in Nederland, waarom weten we dat zelf niet? Hoezo worden wij bij zo’n onderwerp vermeld? Maar we hebben de uitzending bekeken en weten nu waar het om gaat. Het heel strak leggen van datakabels; de kunst der bekabeling en dat heet ook wel cable porn. En ja, daar is Wizard eigenlijk wel van. Bij het leggen van datakabels vinden wij het niet alleen belangrijk, maar vooral ook een uitdaging om alle kabels keurig gebundeld, strak naast elkaar te laten landen in de serverkast. Het is overigens niet altijd gewenst ze strak naast elkaar te leggen. Het hangt af van het soort kabel en de ruimte waarin de kabel gelegd wordt. Kabels strak naast elkaar leggen, dat gaat niet zomaar, daar is een goede voorbereiding voor nodig. Door de kabels georganiseerd te leggen en correct te nummeren, wordt voorkomen dat er in de serverruimte een onontwarbare kluwen aan kabels ontstaat. In de serverruimte wordt met behulp van een kabel-kam alles in bundels van 12 of 24 samengevoegd en aansluitend afgewerkt op een patchpaneel. De “kunst van het bekabelen” vinden wij toch wel een iets prettigere uitdrukking dan cable porn. Dus wij houden het erop dat we kunstenaars zijn! Link naar de complete uitzending van RTL Z: klik...
Internet viert onafhankelijkheid op 01-10-2016.

Internet viert onafhankelijkheid op 01-10-2016.

De VS zeggen hun laatste beetje zeggenschap over ICANN (de autoriteit die het internet onderhoudt) op. Sinds 1998 willen de VS af van de symbolische controle over het ICANN en dus ook het net, mits ICANN helemaal zelfstandig verder kan. De feitelijke controle is al jaren in handen van ICANN, maar de VS hebben tot op de dag van vandaag het ultieme zeggenschap over de beslissingen. Dit is echter meer een symbolische macht, de VS heeft er nog nooit misbruik van gemaakt. In maart 2014 werd het de laatste fase naar die onafhankelijkheid ingezet en 1 oktober 2016 is het zover; internet is dan vrij van overheidsinmenging. Het internet lijkt in de praktijk een entiteit die gewoon bestaat en waar je computers aan kan koppelen. In de praktijk heeft het net enkele basissystemen die onderhouden worden door ICANN. De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers heeft zeggenschap over de zogenaamde root domain name server (DNS) en dat is het kloppend hart van het hele wereldwijde netwerk. Extra informatie: De root-DNS is samen met het internet ontstaan in VS, waar Darpa en de universiteit van Californië aan de wieg stonden van het overkoepelende computernetwerk dat we vandaag de dag kennen. Een DNS is een server die de functie van een telefoonboek vervult. Typ je www.wizard-caribbean.com in, dan moet je browser op zoek naar het domein ‘wizard-caribbean’ in het topleveldomein ‘.com’. De browser gaat eerst op zoek naar het .com-telefoonboek. Vervolgens vertelt die .com-DNS aan een computer wat het IP-adres van de wizard-website is. Via dat IP-adres vindt een pc de weg naar de juiste servers, waar de website geladen kan worden. Opperwegwijzer DNS...
CBS verhuizing WTC Fase II

CBS verhuizing WTC Fase II

In juni is de afdeling Veldwerk al naar de nieuwe locatie in het WTC verhuisd. In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan het klaarmaken van de kantoortuinen in Fase II. Voor Fase II heeft Wizard het datanetwerk ook aan mogen leggen. In Fase I waren daar reeds de voorbereidende werkzaamheden voor getroffen. Door het plaatsen van lage tussenwanden is er een kantoortuin gecreëerd met verschillende werk-unit’s. De data-aansluitpunten dienen niet lager dan 30 centimeter boven de vloer in de wand geplaatst te worden. De datakabels worden gerouteerd middels een netwerk van PVC-buizen. Dit netwerk en de wandcontactdozen moeten geplaatst worden voordat de wanden gesloten kunnen worden. Aansluitend worden de datakabels gelegd en afgemonteerd. Aannemer en Wizard dienden de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen zodat iedereen binnen het project met de eigen werkzaamheden door kon zonder onnodig oponthoud. Elke unit is door Wizard voorzien van data-aansluiting ten behoeve van data en telefonie. In de toekomstige serverruimte zijn de patchpanelen onder de reeds aanwezige patchpanelen van Fase I geplaatst middels muur-brackets. Als straks in Fase III de serverkast verhuist, verhuizen de patchpanelen naar de serverkast en worden de brackets weer verwijderd. Voor meer foto’s kunt u het project in onze portfolio bekijken. In ons Magazine kunt u ook het artikel over Fase I...
CBS verhuist naar WTC

CBS verhuist naar WTC

Het Centraal Bureau voor de Statistiek van Curaçao verhuist naar het World Trade Center en krijgt daarmee één centrale locatie voor alle afdelingen. Fase I betreft de verhuizing van de afdeling Veldwerk, voorheen in Pietermaai gevestigd. De afdelingen gevestigd in Fort Amsterdam verhuizen later dit jaar naar het WTC. De nieuwe locatie wordt voorzien van een volledig niew CAT6 datanetwerk. Het CBS is daarmee klaar voor de toekomst.   De nieuwe ruimtes in het WTC worden grondig verbouwd en gereorganiseerd in kantoren en open werktuinen voor flexibele werkplekken. Al deze ruimtes dienen voorzien te worden van voldoende datanetwerkaansluitingen voor de medewerkers om te kunnen werken. De tijd tussen verbouwing en verhuizing was erg krap gepland en onze werkzaamheden konden pas starten wanneer het merendeel van de afscheidingswanden geplaatst was. De medewerkers van de aannemer hebben met man en macht gewerkt zodat wij aan de slag konden. Het werd voor Wizard wel een spoedklus waarbij het weekend is gebruikt voor het uitvoeren van de grote werkzaamheden. We konden in het weekend hard opschieten met als resultaat dat het netwerk op maandag reeds geheel gelegd was en gekwalificeerd kon worden. De servers en serverkast van het CBS worden pas verhuisd in Fase III. Als tijdelijke oplossing is er gekozen het patchpaneel in een bracket te plaatsen. Zo ziet het er toch netjes uit en is er ruimte om een aantal actieve componenten bij het patchpaneel te plaatsen. Straks als in Fase III de datacomkast in de nieuwe serverruimte wordt geplaatst, wordt deze bracket verwijderd en verhuist het patchpaneel naar de datacomkast. De exacte plaats van de datacomkast kon nog niet worden aangegeven. Daarom zijn de datakabels met...
Website Wizard Caribbean

Website Wizard Caribbean

Mei 2016; Wizard bestaat 5 jaar! Een mooi moment voor bezinning. Het jubileumjaar is dan ook gestart met een volledige evaluatie. Wat ging goed, wat ging fout, waar liggen onze kansen, waar bieden we meerwaarde. Dat heeft geleid tot een aantal organisatorische veranderingen binnen de organisatie en dat we de focus leggen op andere gebieden. Wizard wil haar opdrachtgevers met name bijstaan in hun streven naar kwaliteit en uniformiteit op het gebied van data. Het verleggen van de focus heeft ertoe geleid dat we ons op een andere manier aan de markt willen presenteren. Een nieuwe website in een modern jasje was daarvan een onderdeel. Op de nieuwe website komt vooral tot uiting dat Wizard veel specialistische kennis heeft op het gebied van data. In de markt behoort het aanleggen van een datanetwerk tot de (elektrotechnische) installatiebranche. Elk elektrotechnisch bedrijf kan datakabels leggen en afwerken. Maar voor het aanleggen van een optimaal functionerende LAN-Infrastructuur is diepere kennis en ervaring benodigd op ICT gebied. Kennis die niet bij elke monteur standaard aanwezig is. Onze gecombineerde kennis van ICT en Installatie, maakt dat wij een helicopter view van het geheel hebben. Daarnaast is Wizard, als een van de weinige installateurs in het Caribisch-gebied, voor de uitvoering van alle voorkomende LAN-Infrastructuurwerkzaamheden gecertificeerd. In de huidige wereld is een datanetwerk het hart van elke onderneming. Een goed aangelegde LAN-Infrastructuur levert zowel op de korte als op de lange termijn veel gemak op. Het netwerk is snel en kan probleemloos uitgebreid worden. Aangelegd volgens een logisch ontwerp voor de ICT-afdeling, maakt dat systeembeheer snel en eenvoudig de weg kan vinden voor het installeren en het in gebruik nemen van de...
Het wereld-wijde-web in kaart gebracht

Het wereld-wijde-web in kaart gebracht

Bijgevoegde animatie laat zien hoe het netwerk van onderzeese glasvezelkabels loopt. De eerste kabel werd in 1850 gelegd en inmiddels liggen er meer dan 300 kabels die gezamenlijk een lengte hebben van zo’n 8.931.615 kilometer, voldoende om 22x mee om de aarde te gaan. Meer feitjes weten? Bekijk onderstaande video van het...