CBS verhuizing WTC Fase II

logo CBSIn juni is de afdeling Veldwerk al naar de nieuwe locatie in het WTC verhuisd. In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan het klaarmaken van de kantoortuinen in Fase II. Voor Fase II heeft Wizard het datanetwerk ook aan mogen leggen. In Fase I waren daar reeds de voorbereidende werkzaamheden voor getroffen.

Door het plaatsen van lage tussenwanden is er een kantoortuin gecreëerd met verschillende CBS WTC Fase II 20160717_143239werk-unit’s. De data-aansluitpunten dienen niet lager dan 30 centimeter boven de vloer in de wand geplaatst te worden. De datakabels worden gerouteerd middels een netwerk van PVC-buizen. Dit netwerk en de wandcontactdozen moeten geplaatst worden voordat de wanden gesloten kunnen worden. Aansluitend worden de datakabels gelegd en afgemonteerd. Aannemer en Wizard dienden de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen zodat iedereen binnen het project met de eigen werkzaamheden door kon zonder onnodig oponthoud.

Elke unit is door Wizard voorzien van data-aansluiting ten behoeve van data en telefonie. In de toekomstige serverruimte zijn de patchpanelen onder de reeds aanwezige patchpanelen van Fase I geplaatst middels muur-brackets. Als straks in Fase III de serverkast verhuist, verhuizen de patchpanelen naar de serverkast en worden de brackets weer verwijderd.

Voor meer foto’s kunt u het project in onze portfolio bekijken.
In ons Magazine kunt u ook het artikel over Fase I lezen.