Wizard-Lan architectLAN-Infra Architect

‘Een LAN-Infrastructuur is de verzameling van middelen, benodigd voor het transport van digitale signalen die gegevens bevatten. Hieronder vallen alle fysieke en technische middelen die het (foto)elektrische signaal (als gegevensdrager) verplaatsen, verdelen en routeren.’ Het is een complex geheel dat bij voorkeur ontworpen wordt door een LAN-Infra Architect. Net als bij een huis of gebouw, dient de LAN-Infra Architect conform de wettelijke en technische eisen een ontwerp te maken.

Een vooraf gedegen ontwerp voorkomt problemen tijdens de uitvoeringsfase, maar het allerbelangrijkste is dat het zorgt voor maximale capaciteit binnen het netwerk. Het voorkomt met name meerwerk omdat gaandeweg blijkt dat aansluitpunten op andere plaatsen moeten komen, er meer capaciteit benodigd is of dat de afstand tussen het aansluitpunt en het centrale datapunt de maximale standaarden voor de kabellengte overschrijdt. Wanneer de maximale kabellente wordt overschreden, dan kan dat bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de transportsnelheid van de data.

De ontwerpen van Wizard kunnen direct gebruikt worden voor het aanvragen van offertes bij technische installatiebedrijven. Het ontwerp is opgesteld met inachtneming van NEN-EN50173 en IEEE 802-normen geldend in de branche.

Voor grotere organisaties verdient het aanbeveling een IT-handboek op te stellen. In het handboek staan de standaardwensen en -eisen van de organisatie opgenomen. Bij een (interne) verhuizing of uitbreiding van het datanetwerk kan direct teruggegrepen worden op dit handboek. Er komt uniformiteit in het netwerk en elke aanbieder weet aan welke voorwaarden men dient te voldoen om te mogen leveren.

 

dashboard-favicon-32x32Carrying your business by good design.

 Wizard-Lan architect Advies_Icon_02 Consultancy_Icon_02 Meten_Icon_02 Glasvezel_Icon_02 WizIT-databekabeling WizIT-laninfrastructuur kantoor IP-Camera transp WizIT-serverbeheer WizIT-werkplek WizIT Telefonie Helpdesk-customersupport