Advies_Icon_02Projectmanagement

“Een project is een geheel van activiteiten om in een tijdelijke managementomgeving / -organisatie binnen gestelde condities een vooraf gedefinieerd resultaat te bereiken. Mensen en materialen worden door verschillende organisaties ter beschikking gesteld voor de invulling van het project. Het project dient bij voorkeur te worden vastgelegd in een projectplan en geregeld door het aangestelde projectmanagement.”

Vaak denkt men het projectmanagement er ‘zelf even bij te doen’, met als gevolg dat vele projecten niet eindigen met het beoogde resultaat. Projecten worden afgebroken, overschrijden onnodig het budget of worden ver na de deadline opgeleverd. Een goede projectmanager kan, mits de juiste middelen en bevoegdheden tot zijn of haar beschikking worden gesteld, de voortgang binnen het project bewaken en bijsturen waar nodig. Een projectmanager is inhoudelijk niet betrokken bij de uit te voeren taken en dus onafhankelijk. Door deze onafhankelijkheid kan hij/zij een groep van uiteenlopende professionals makkelijker aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Daarnaast neemt de projectmanager het merendeel van algemeen organisatorische aard voor zijn/haar rekening zoals communicatie en afstemming tussen partijen. Een ieder kan focus houden op de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden in plaats van de organisatie er omheen. Wizard kan ondersteuning bieden bij de uitvoering van uw IT-projecten.

 

dashboard-favicon-32x32Carrying your business to results.

 Wizard-Lan architect Advies_Icon_02 Consultancy_Icon_02 Meten_Icon_02 Glasvezel_Icon_02 WizIT-databekabeling WizIT-laninfrastructuur kantoor IP-Camera transp WizIT-serverbeheer WizIT-werkplek WizIT Telefonie Helpdesk-customersupport