Consultancy_Icon_02Troubleshooten

In het geval dat er zich problemen voordoen binnen een netwerk, dient er onderzoek plaats te vinden; troubleshooten. Voor het vinden van de oorzaak van het probleem wordt gebruik gemaakt van certificeringsmeetapparatuur. Ook hierbij is het van belang dat de apparatuur correct wordt ingesteld en dient de data-installateur de verkregen resultaten te kunnen analyseren om tot een probleemstelling en oplossing te kunnen komen.

Ook hier komt het belang van een netwerk aangelegd volgens de standaarden weer naar voren. Troubleshooten op een niet correct aangelegd netwerk duurt vele malen langer omdat eerst uitgezocht moet worden hoe de bekabeling is gelegd en afgewerkt. Wanneer een netwerk conform de standaarden is afgewerkt kan er direct begonnen worden met het opsporen van het probleem en dus gewerkt worden naar een oplossing.

Wizard is gecertificeerd voor het gebruik van meetapparatuur en heeft al verschillende malen netwerken doorgemeten, problemen onderzocht en rapportages opgesteld. Heeft u problemen of is uw netwerk in uw beleving trager dan nodig? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

 

dashboard-favicon-32x32Carrying your business.

 

 Wizard-Lan architect Advies_Icon_02 Consultancy_Icon_02 Meten_Icon_02 Glasvezel_Icon_02 WizIT-databekabeling WizIT-laninfrastructuur kantoor IP-Camera transp WizIT-serverbeheer WizIT-werkplek WizIT Telefonie Helpdesk-customersupport