Innovatie & goede infrastructuur

SDG9UNDP heeft een millennium doelen (goals) opgesteld voor het verbeteren van een aantal cruciale zaken in de wereld. Wizard zet zich in voor het mede realisateren van Doel nr. 9;

Het bouwen van een veerkrachtige infrastructuur, het ondersteunen van inclusieve en duurzame industrialisatie en het bevorderen van innovatie. Investeringen in de infrastructuur, zowel op het gebied van vervoer, irrigatie, energie als IT en communicatie technologie, zijn cruciaal voor een duurzame ontwikkeling en het versterken van gemeenschappen in veel landen.

Het is al lang erkend dat investering in infrastructuur nodig zijn om de productiviteit te bevorderen, inkomens te verhogen, de gezondheidszorg en het onderwijs te verbeteren. Alomvattende en duurzame industriële innovatie is de primaire bron voor snelle en aanhoudende stijging van de levensstandaard voor alle mensen, en biedt de technologische oplossingen voor milieuvriendelijke industrialisatie.

Technologische vooruitgang is het fundament van inspanningen om milieudoelstellingen te bereiken, zoals verhoogde grondstof en energie-efficiëntie. Zonder technologie en innovatie zal de industrialisatie afremmen. Zonder industrialisatie zal ontwikkeling stokken.