Fundashon Kontakto datanetwerk

Fundashon Kontakto datanetwerk

Fundashon Kontakto was om meer dan één reden toe aan een nieuw datanetwerk. Het bestaande netwerk was verouderd en leverde de nodige storingen op. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het weekend om de downtime zo kort mogelijk te houden. Het was een weekend van heel hard doorwerken, maar oplevering op maandagochtend is gelukt. Op maandagochtend stonden we standby voor het geval medewerkers niet konden inloggen.  Het resultaat van de sanering en reorganisatie werd verwelkomd met de uitroep “oh, wat prachtig”. Daar kabels niet gauw geassocieerd worden met mooi of prachtig, waren wij verguld met deze spontane reactie. Bij de eerste inventarisatie hadden we reeds aangegeven dat een nieuw netwerk een deel van de terugkerende storingen en traagheid in het netwerk waarschijnlijk al zou oplossen. Binnen een week bleek dat reeds. Na een stroomstoring zat men niet onthand zonder netwerk, alles startte weer op zoals het hoort. Stap 1 is gezet en brengt al direct de nodige verbeteringen met zich mee voor de medewerkers van Fundashon Kontakto. Stap 2 is systeembeheer dat uitgerold gaat worden. Een goede inrichting van de server en de clients met regelmatig onderhoud en preventieve werkzaamheden, maken het werken voor de medewerkers straks makkelijker en sneller. We zeggen het regelmatig, maar kunnen het niet genoeg onderstrepen: een correct aangelegde LAN-infrastructuur ondersteunt een zo optimaal mogelijke functionering van uw netwerk. Velen zien het nog steeds als een grote kostenpost, maar het is tegenwoordig een noodzakelijke investering, mits aangelegd door een professional. Een investering die de moeite waard is omdat deze direct merkbare en meetbare resultaten oplevert voor uw organisatie. Wilt u ook meer halen uit uw netwerk en dus uw...