Cursus Introductie Glasvezelnetwerken beoordeeld met een dikke 9!

Cursus Introductie Glasvezelnetwerken beoordeeld met een dikke 9!

Wizard en KLICT organiseerden onlangs de cursus Introductie Glasvezelnetwerken. De gemiddelde overall beoordeling is een dikke 9! Een cijfer waar we waanzinnig trots op zijn. De trainers Ademar Arnoldus van Wizard Caribbean en Eric Raaymakers van KLICT hebben ook met bijzonder veel plezier les gegeven aan de groepen. De deelnemers waren erg geïnteresseerd en daarom ook zeer actief tijdens deze 2-daagse training. De cursus had als doel Systeembeheerders, Projectmanagers en ICT-managers, die in het dagelijkse werk te maken hebben met glasvezelnetwerken, de nodige basiskennis bij te brengen. De cursisten konden kennismaken met de verschillende glasvezelmaterialen, gereedschappen en apparatuur.  Ook kon men zelf een glasvezelverbinding lassen en de kwaliteit daarvan meten. Door het delen van onze kennis kunnen deze 16 professionals voortaan inhoudelijk meepraten over glasvezelnetwerken. Dit stelt ze in staat juiste opdrachten te formuleren en offertes te vergelijken van verschillende data-aanbieders. Tevens zijn zij nu in staat een gerealiseerd glasvezelnetwerk te controleren op aanleg volgens de huidige normen. Het correct kunnen interpreteren van een meetrapport stelt ze in staat de kwaliteit van het gelegde datanetwerk te beoordelen. Het resultaat daarvan levert een kwalitatief betere realisatie van glasvezelnetwerken op. Samen op weg naar een Smart Nation! Wij bedanken alle deelnemers voor hun inzet en enthousiasme en voor de enorme waardering die wij voor deze training hebben mogen ontvangen! We zijn verzocht nog meer trainingen te verzorgen. Achter de schermen wordt er inmiddels gewerkt aan een trainingsprogramma voor 2019. Wil je op de hoogte blijven van de trainingen die in 2019 gegeven gaan worden? Schrijf je dan in voor de mailinglist. Wizard; improving your business by sharing our...
KLICT/Wizard; Cursus Introductie Glasvezelnetwerken

KLICT/Wizard; Cursus Introductie Glasvezelnetwerken

In samenwerking met KLICT geeft Wizard in oktober 2018 de 2-daagse cursus Introductie Glasvezelnetwerken. Deze cursus is geschikt voor iedereen die als ICT-Manager, Projectleider of Systeembeheerder te maken heeft met data-netwerken. In deze cursus wordt een brede algemene kennis van glasvezel gepresenteerd en de toepassing daarvan binnen de diverse netwerken. Er zullen materialen en apparatuur aanwezig zijn ter ondersteuning van de theoretische kennis die aangeboden wordt. Na het volgen van de cursus heeft de cursist voldoende kennis vergaard om een glasvezelnetwerk te doorgronden. De opgedane kennis kan worden gebruikt bij het ontwerpen, bouwen of beheren van een glasvezelnetwerk. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Opbouw componenten WAN glasvezel infrastructuur; Basiseigenschappen van glasvezel, verschillen tussen type kabel en connectoren; Normen en richtlijnen voor het leggen en afwerken van glasvezel; Inspectie en schoonmaak; Meetparameters voor controle werking netwerk (kwaliteit); Bepaling scope dataproject, offertes aanvragen en beoordelen; Eisen stellen aan uitvoering en oplevering; Extern projectmanagement, voor- en nadelen. Uw trainers zijn Eric Raaymakers van KLICT uit Nederland (foto boven), en Ademar Arnoldus van Wizard Caribbean (foto beneden). De kosten voor deze 2-daagse cursus bedragen 1.000 ANG per deelnemer exclusief 6% OB. Voor koffie/thee en lunch wordt gezorgd. Wilt u deelnemen aan deze cursus? Vul dan onderstaand formulier in voor aanmelding. U ontvangt van ons een bevestiging van reservering en de factuur ter betaling. Inschrijving is pas definitief na ontvangst betaling. Het aantal deelnemers per groep is beperkt, zodat de trainers voldoende aandacht aan alle cursisten kunnen geven. Mocht de groep van uw keuze vol zijn, dan plaatsen wij u op een wachtlijst. Bij een afzegging of uitval, wordt contact met...
Data-professionals verbinden op zee

Data-professionals verbinden op zee

Wizard werkt dagelijks aan de (verbetering van) connectivity bij bedrijven en overheidsinstanties. Een goed team verdient ook buiten het werk tijd en aandacht. Daarom organiseerde Wizard onlangs een ‘connectivity-dag’ voor het team. Er werden deze dag vele lijntjes en verbindingen gelegd, maar deze keer niet van het type data! Op de foto hiernaast lijkt het net of er een vis aan een lijn hangt, maar niets is minder waar. Het is een glasvezelkabel ( OSLA – Optical Submarine Line van PadTec) die te water wordt gelaten. Middels dit soort kabels zijn de verschillende continenten verbonden en wordt het wereld-wijde-web mogelijk gemaakt. Voor de ‘connectivity-dag’ leek het ons dan ook symbolisch toepasselijk om te gaan zeevissen. Met De Desperado ging het hele team naar Klein Curaçao om daar te vissen, snorkelen, lunchen en ontspannen. Het was wat onderlinge connectivity betreft een fantastische dag. Er is ontzettend veel gelachen, gesnorkeld en lekker gegeten. Schildpadden en vele soorten vissen zijn gespot. Het leggen van (vis-)lijntjes leverde helaas wat minder resultaat op. Gelukkig hebben we samen wel succes met het leggen van dataverbindingen. En net als de vangst van deze dag, delen we ook succes samen! Wat Wizard betreft was het een zeer geslaagde dag die zeker herhaald gaat worden. Wizard; your connectivity team!    ...
WWW – Onze offertes

WWW – Onze offertes

Onder WWW verstaan wij bij Wizard niet alleen het wereld-wijde-web, maar het staat ook voor de Wizard-Werk-Wijze. Onze WWW is verbazend eenvoudig, maar daarom niet minder effectief. In dit artikel alles over onze offertes. Het uitbrengen van een offerte nemen we bij Wizard zeer serieus. We komen, soms meer dan eens, op locatie voor een intake, bekijken alles en stellen zoveel mogelijk gerichte vragen op basis van de verkregen informatie en de situatie op locatie, of in het geval van nieuwbouw op basis van werktekeningen en bestek. Alles wordt volledig uitgewerkt om er zeker van te zijn dat hetgeen gevraagd wordt haalbaar is binnen de gestelde eisen in de branche. Zaken die niet duidelijk zijn of waarbij wij denken dat deze problemen kunnen opleveren, worden in de offerte – als het kan met een oplossing of alternatief – vermeld en/of direct in de prijsstelling opgenomen. Voorafgaand aan het uitwerken van een prijs wordt op basis van het bestek en eventuele (bouw-)tekeningen alles nagemeten en nagelopen. Voor het specifieke datagedeelte, met name de serverruimte en/of kast, wordt door Wizard zelf alles uitgetekend. Dan is het voor opdrachtgever visueel inzichtelijk waarom iets wel of juist niet kan en waarom. De bouw- en installatietechniek is berucht om zijn vele meer-/minderwerk. Bij Wizard is er geen sprake van meer-/minderwerk, tenzij de scope van de opdracht inhoudelijk wijzigt. Als er gelegenheid toe is geeft Wizard haar offertes zelf af, omdat men geneigd is alleen naar prijzen te kijken en die te vergelijken. Een losse prijs is op zichzelf een nietszeggend getal. Men kan deze van verschillende aanbieders naast elkaar leggen, maar dan weet men nog niet welke keuze de...
WWW – Projectmanagement

WWW – Projectmanagement

Onder WWW verstaan wij bij Wizard niet alleen het wereld-wijde-web, maar het staat ook voor de Wizard-Werk-Wijze. Onze WWW is verbazend eenvoudig, maar daarom niet minder effectief. In dit artikel alles over projectmanagement.             Er wordt binnen organisaties al gauw gesproken over een project. Maar wat is een project nu eigenlijk? Een project is een tijdelijke organisatie, samengesteld uit verschillende in- of externe professionals, die een duidelijk omschreven opdracht met een vastgesteld einddoel hebben en dat dienen te bereiken in een vooraf (relatief korte) gestelde termijn binnen een bepaald budget. Simpel gezegd komt het neer op: wie doet wanneer wat en met welke middelen? Dat blijkt in de praktijk toch vaak erg lastig te zijn. Projectmanagement is communiceren en vooral pro-actief zijn. Vooraf bedenken wat er fout zou kunnen gaan en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de consequenties daarvan tot een minimum te beperken voor opdrachtgever. Wizard krijgt wel eens te horen dat het relatief lang duurt voordat er gestart wordt met de uitvoering van de werkzaamheden. Dat klopt. Er wordt in de aanloop naar de uitvoering veel tijd besteed aan het uitwerken van het gehele project. Dat begint bij Wizard al bij het uitwerken van een offerte. We komen, soms meer dan eens, op locatie. Nemen alles door, stellen gerichte vragen en werken alles uit. De prijs die wordt afgegeven is de prijs waarbinnen opdracht uitgevoerd moet worden. Zaken die kunnen leiden tot meerwerk of een wijziging in de initiële opdracht, brengt Wizard vooraf onder de aandacht van opdrachtgever. Wat Wizard betreft kan er alleen sprake zijn van meerwerk als de scope...
RK Frater Aurelio, glasvezel interconnectie

RK Frater Aurelio, glasvezel interconnectie

Bij RKCS SBO Frater Aurelio hebben we een interconnectie middels glasvezel aangelegd tussen de verschillende dependances. Dit was ter vervanging van het draadloze netwerk waarover de school beschikte. Opdrachtgever had behoefte aan een sneller en stabieler werkend datanetwerk. Met een vaste glasvezelverbinding tussen de verschillende gebouwen heeft Wizard dit voor opdrachtgever gerealiseerd. De glasvezelinterconnectie biedt stabiliteit en meer bandbreedte voor het verzenden van data. Voor meer foto’s kunt u het project in onze portfolio...