WWW – Onze offertes

Onder WWW verstaan wij bij Wizard niet alleen het wereld-wijde-web, maar het staat ook voor de Wizard-Werk-Wijze. Onze WWW is verbazend eenvoudig, maar daarom niet minder effectief. In dit artikel alles over onze offertes.

Het uitbrengen van een offerte nemen we bij Wizard zeer serieus. We komen, soms meer dan eens, op locatie voor een intake, bekijken alles en stellen zoveel mogelijk gerichte vragen op basis van de verkregen informatie en de situatie op locatie, of in het geval van nieuwbouw op basis van werktekeningen en bestek.

Alles wordt volledig uitgewerkt om er zeker van te zijn dat hetgeen gevraagd wordt haalbaar is binnen de gestelde eisen in de branche. Zaken die niet duidelijk zijn of waarbij wij denken dat deze problemen kunnen opleveren, worden in de offerte – als het kan met een oplossing of alternatief – vermeld en/of direct in de prijsstelling opgenomen.

Voorafgaand aan het uitwerken van een prijs wordt op basis van het bestek en eventuele (bouw-)tekeningen alles nagemeten en nagelopen. Voor het specifieke datagedeelte, met name de serverruimte en/of kast, wordt door Wizard zelf alles uitgetekend. Dan is het voor opdrachtgever visueel inzichtelijk waarom iets wel of juist niet kan en waarom.

De bouw- en installatietechniek is berucht om zijn vele meer-/minderwerk. Bij Wizard is er geen sprake van meer-/minderwerk, tenzij de scope van de opdracht inhoudelijk wijzigt. Als er gelegenheid toe is geeft Wizard haar offertes zelf af, omdat men geneigd is alleen naar prijzen te kijken en die te vergelijken. Een losse prijs is op zichzelf een nietszeggend getal. Men kan deze van verschillende aanbieders naast elkaar leggen, maar dan weet men nog niet welke keuze de beste is, dat is aan alleen de prijs niet af te lezen. Waar het om gaat is wat men voor die prijs allemaal krijgt! Bij Wizard zijn dat niet een paar datakabels maar een zo optimaal mogelijk functionerend gekwalificeerd datanetwerk, zonder al te veel kopzorgen over de uitvoering.

Wizard: carrying your business!